Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

ENTOMITE-M

Stratiolaelaps scimitus (γνωστό ως Hypoaspis miles)

Μονάδα συσκευασίας:Stratiolaelaps scimitus (αρπακτικό άκαρι).
Μέγεθος συσκευασίας: χάρτινος κύλινδρος.
Περιεχόμενα: 10000 ή 50000 αρπακτικά ακάρεα (όλων των σταδίων) σε βερμικουλίτη με τύρφη.

Στόχος

Αυγά, προνύμφες και νύμφες των σκιαρίδων, προτιμούν τις μικρότερες προνύμφες.


Δευτερεύουσα δράση:

Άλλα έντομα που ζουν στο έδαφος, όπως νύμφες θριπών, Collembola και νηματώδεις.
Αυγά του Duponchelia fovealis.
Δόσεις
ENTOMITE-M

δόση

m²/μονάδα διάστημα (ημέρες) συχνότητα

παρατηρήσεις

προληπτικά 100/m² 100/500 - 1x -
θεραπεία σε ελαφρά προσβολή 200/m² 50/250 - 1x -
θεραπεία σε βαριά προσβολή 500/m² 20/100 - 1x -

Εξαπόλυση

Περιστρέψτε και ανακινήστε ελαφρώς την φιάλη πριν την χρήση.
Διανέμετε ομοιόμορφα το υλικό στο έδαφος ή στα κυβάκια του πετροβάμβακα.
Μην το εφαρμόζετε στις οπές που έχουν τα κυβάκια, κοντά στα βλαστό, για να προλάβετε ζημιά από τα ακάρεα αποθήκευσης που περιέχει η συσκευασία ως τροφή.

Περιβαλλοντικές συνθήκες
Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό, αλλά όχι υπερβολικά, κατά προτίμηση πλούσιο σε οργανική ουσία, με χαλαρή δομή και ελάχιστη θερμοκρασία 15°C.

Αποθήκευση και διαχείριση

Αποθήκευση μετά την παραλαβή: 1-2 ημέρες.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10-15°C.
Στο σκοτάδι (θέση φιάλης οριζόντια).

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο είδος δεν πέφτει σε διάπαυση.Το προϊόν ENTOMITE - Μ περιέχει ακάρεα αποθήκευσης (Tyrophagus putrescentiae). Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μικρή ζημιά σε κάποιες καλλιέργειες, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες είναι υγρές ή με την παρουσία μεγάλων πληθυσμών. Το ENTOMITE - Μ να εφαρμόζεται πάντοτε στην επιφάνεια του εδάφους, όχι επάνω στο φυτό. Δοκιμάστε το σε μικρή κλίμακα πριν το εξαπολύσετε σε καλλιέργειες για τις οποίες δεν υπάρχει εμπειρία ή απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Εμφάνιση
Ενήλικα: μέγεθος μέχρι 1 mm, καφέ.
Προνύμφη/πρώτο νυμφικό στάδιο: λευκό.

Τρόπο δράσης
Ενήλικα και νύμφες τρέφονται με προνύμφες σκιαρίδων και άλλων εντόμων που ζουν στο έδαφος.

Ορατό αποτέλεσμα
Τα ακάρεα μπορούν να γίνουν ορατά μέσα και επάνω στην επιφάνεια του εδάφους και στη βάση των βλαστών του φυτού. Το Hypoaspis miles σπάνια θα το δούμε επάνω στα φυτά. Το επίπεδο προσβολής των σκιαρίδων / ακάρεων των βολβών θα μειωθεί αργά αλλά σταθερά.

Σημαντικό!
Οι δόσεις εξαπόλυσεις αυτού του προϊόντος πρέπει να προσαρμόζονται στον τρόπο δράσης του προϊόντος και στα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να αναμένονται στην καλλιέργεια που εφαρμόζεται. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.