Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

ERCAL

Eretmocerus eremicus

Μονάδα συσκευασίας
Eretmocerus eremicus (παρασιτική σφήκα).
Πακέτο συσκευασίας: 10 χάρτινες λωρίδες με 5 συρραπτόμενες κάρτες σε κουτί.
Περιεχόμενα: παρασιτισμένες νύμφες αλευρώδη, από τις οποίες θα εξέλθουν 3000 ή 15000 παρασιτικές σφήκες.

Στόχος
Ο αλευρώδης των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum και αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci στο 2ο και 3ο προνυμφικό στάδιο.

Δόσεις
ERCAL

δόση

m²/μονάδα

διάστημα (ημέρες)

συχνότητα

παρατήρηση

προληπτικά

1½-3m²

1,000-2,000

7-14

-

-

θεραπεία για ελαφρά προσβολή

3-6/m²

500-1,000

7

ελάχιστο 3x

εξαπόλυση μέχρι να ελεγχθεί

θεραπεία για βαριά προσβολή

9/m²

330

7

ελάχιστο 3x

εξαπόλυση μέχρι να ελεγχθεί

Εξαπόλυση

Ανοίξτε προσεκτικά την συσκευασία εντός του θερμοκηπίου.
Λυγίστε τα καρτελάκια στις εγκοπές και κόψτε τα.
Κρεμάστε τις κάρτες στην καλλιέργεια, αν είναι δυνατόν περίπου 75 cm κάτω από την κορυφή του φυτού.
Όχι άμεσα στο ηλιακό φως.
Μην αγγίζεται τις νύμφες.

Περιβαλλοντικές συνθήκες
Το Eretmocerus eremicus αποδίδει καλύτερα στο θερμοκήπιο σε μια 24ώρη θερμοκρασία μεγαλύτερη από 20°C. Ωστόσο οι εξαπολύσεις μπορούν να αρχίζουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 
Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) το Eretmocerus eremicus παραμένει δραστήριο.

Αποθήκευση και διαχείριση
Τα ωφέλιμα έντομα έχουν μία πολύ σύντομη προσδοκόμενη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να εισάγονται εντός της καλλιέργειας αμέσως μετά την παραλαβή. Η αποθήκευση τους για μια περίοδο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω. Η Koppert B.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ποιότητας όταν το προϊόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις συνιστώμενες ή/και υπό συνθήκες εσφαλμένες.


Αποθήκευση μετά την παραλαβή: 1-2 ημέρες.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 8-10°C.
Στο σκοτάδι.

Παρατηρήσεις
Το Eretmocerus eremicus είναι λιγότερο ευαίσθητο στα εντομοκτόνα από την Encarsia formosa.
Η εντατική εξαπόλυση παρασίτων (σε τομάτες) παρεμποδίζει το χτίσιμο πληθυσμών του αλευρώδη.

Εμφάνιση
Ενήλικα θηλυκά: λεμονο-κίτρινα.
Ενήλικα αρσενικά: καφετί-κίτρινα, παχύς κεραίες.
Άλλα στάδια: αναπτύσσονται εντός του ξενιστή.

Τρόπος δράσης
Οι τέλειες ♀ παρασιτικές σφήκες παρασιτούν την νύμφη του αλευρώδη. Διατρέφονται επίσης από τον ξενιστή, τρώγοντας αυγά και μικρές προνύμφες.

Ορατό αποτέλεσμα
Μετά από 2 εβδομάδες περίπου μπορείτε να δείτε τις πρώτες παρασιτισμένες νύμφες. Οι παρασιτισμένες νύμφες του αλευρώδη των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum και της Bemisia tabaci γίνονται κίτρινες. Το τέλειο του παρασίτου βγαίνει από την νύμφη μέσα από μια στρογγυλή τρύπα. 

Σημαντικό!
Οι δόσεις εφαρμογής  αυτού του προϊόντος πρέπει να προσαρμόζονται στον τρόπο δράσης του προϊόντος και τα αποτελέσματα που μπορεί να αναμένονται στην καλλιέργεια στην οποία εφαρμόζεται το προϊόν. Ο προμηθευτής σας μπορεί να σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες.