Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

MIGLYPHUS

Diglyphus isaea

Μονάδα συσκευασίας
Diglyphus isaea (παρασητικές σφήκες).
Μέγεθος συσκευασίας: Φιάλη 100 ml.
Περιεχόμενο: 500 ενήλικα.

Στόχος
Οι λυριόμυζες σε όλα τα προνυμφικά στάδια, κατά προτίμηση το 2ο και 3ο στάδιο.

Αναλογίες
Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Ακριβής πληροφορίες δίνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την καλλιέργεια, τις κλιματικές συνθήκες και το επίπεδο προσβολής. Για την σωστή προσέγγιση απευθυνθήται σε κάποιο τεχνικό της εταιρείας μας.

MIGLYPHUS

δόση

m²/μονάδα

διάστημα (ημέρες)

συχνότητα

παρατήρηση

προληπτικά

-

-

-

-

-

θεραπεία σε ελαφρά προσβολή

0.25/m²

2,000

7

ελάχιστο 3x

αν >1 προνύμφη/10 φυτά

θεραπεία σε βαριά προσβολή

1/m²

500

7

ελάχιστο 3x

αν >1 προνύμφη/3 φυτά

Εξαπόλυση
Εξαπολύστε τις παρασητικές σφήκες μεταξύ των φύλλων το πρωί ή το απόγευμα.

Περιβαλλοντικές συνθήκες:
Το MIGLYPHUS συνιστάται όταν αυξάνεται η προσβολή της λυριόμυζας.

Αποθήκευση και διαχείριση
Τα ωφέλιμα έντομα έχουν μία πολύ σύντομη προσδοκόμενη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να εισάγονται εντός της καλλιέργειας αμέσως μετά την παραλαβή. Η αποθήκευση τους για μια περίοδο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω. Η Koppert B.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ποιότητας όταν το προϊόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις συνιστώμενες ή/και υπό συνθήκες εσφαλμένες.

Αποθήκευση μετά την παραλαβή: 1-2 ημέρες.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 8-10°C.
Όρθιες φιάλες.
Στο σκοτάδι.

Εμφάνιση

Ενήλικα Diglyphus: μέγεθος 2-3 mm, μεταλλικό πράσινο, κοντή κεραία.
Άλλα στάδια: αναπτύσσεται κοντά στον ξενιστή.

Τρόπος δράσης
Η ενήλικη ♀ παρασιτική σφήκα Diglyphus isaea σκοτώνει την προνύμφη της λυριόμυζας στην στοά και γεννάει ένα αυγό δίπλα.Το αυγό αναπτύσσεται σε μια παρασιτική σφήκα μέσα στην στοά (αλλά έξω από την λυριόμυζα) χρησιμοποιώντας την νεκρή προνύμφη σαν τροφή. 

Ορατό αποτέλεσμα
2 εβδομάδες μετά την εισαγωγή είναι δυνατόν να δούμε παρασιτισμό. Η παρουσία του Diglyphus isaea αναγνωρίζεται από μικρές/σταματημένες στοές που έχουν νεκρή προνύμφη.Οι νύμφες του Diglyphus isaea είναι ορατές αν κρατήστε φύλλα απέναντι στο φως.

Σημαντικό!

Οι δόσεις εφαρμογής  αυτού του προϊόντος πρέπει να προσαρμόζονται στον τρόπο δράσης του προϊόντος και τα αποτελέσματα που μπορεί να αναμένονται στην καλλιέργεια στην οποία εφαρμόζεται το προϊόν. Ο προμηθευτής σας μπορεί να σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες.