Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

CHRYSOPA

Chrysoperla carnea

Μονάδα συσκευασίας
Chrysoperla carnea (χρύσωπας)
Συσκευασία: φιάλη 500 ml.
Περιεχόμενα: 1000 προνύμφες (2ου σταδίου) αναμεμειγμένες με φαγόπυρο.
Επίσης διατίθετε σε μεγάλη συσκευασία των 10000 προνυμφών σε κάδο.

Στόχος
Αφίδες και σε μικρότερο βαθμό πολλά άλλα έντομα, με προτίμηση αλευρώδεις, θρίπες και αυγά λεπιδοπτέρων.

Δόσεις
CHRYSOPA

αναλογία

m²/μονάδα

διάστημα (ημέρες)

συχνότητα

παρατήρηση

προληπτικά

-

-

-

-

-

θεραπεία για ελαφρά προσβολή

10/m²

100

-

1x

εισαγωγή μόνο σε καυτά σημεία προσβολής

θεραπεία για βαριά προσβολή

50/m²

20

-

1x

εισαγωγή μόνο σε καυτά σημεία προσβολής

Εξαπόλυση

Περιστρέψτε και ανακινήστε το πριν την χρήση.
Σε προσβεβλημένα φύλλα.
Για θεραπείες σε βαριές προσβολές, εφαρμόστε περισσότερο υλικό σε σημεία με περισσότερες αφίδες. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί επάνω στο σάκο του υποστρώμματος (υδροπονικές καλλιέργειες), επάνω στα φύλλα ή σε κουτάκια εφαρμογής DIBOX.

Αποθήκευση και μεταχείριση
Τα ωφέλιμα έντομα έχουν μία πολύ σύντομη προσδοκόμενη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να εισάγονται εντός της καλλιέργειας αμέσως μετά την παραλαβή. Η αποθήκευση τους για μια περίοδο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω. Η Koppert B.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ποιότητας όταν το προϊόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις συνιστώμενες ή/και υπό συνθήκες εσφαλμένες.


Αποθήκευση μετά την παραλαβή: 1-2 ημέρες.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 8-10°C.
Σε σκοτάδι (η φιάλη σε οριζόντια θέση).

Παρατηρήσεις

Οι ενήλικοι χρύσωπες που εκκολάπτονται από το νυμφικό στάδιο γενικά πετούν μακριά και δεν συμβάλλουν στον έλεγχο.
Το Chrysoperla carnea είναι μόνο για χαμηλές καλλιέργειες.

Εμφάνιση
Ενήλικα: μέγεθος ± 12 mm, λεπτό, πράσινο, με εντυπωσιακή διάταξη των φλεβών στα φτερά.
Αυγά:πράσινα, που σε τρίχες του 1 cm μήκους.
Προνύμφη: μέγεθος 2-10 mm, γκρι-καφέ με μεγάλους σιαγόνες, σε αποικίες αφίδων.
Νύμφη:ένα λευκό τριχωτό στρόγγυλο βαμβάκι.

Τρόπος δράσης
Η προνύμφη του χρύσωπα επιτίθεται και απορροφά τα υγρά του σώματος του εχθρού, ως τροφή.

Ορατό αποτέλεσμα
Τα υπολλείματα των νεκρών αφίδων είναι στο σύνολο τους ζαρωμένα και δύσκολα βρίσκονται.

Σημαντικό!

Οι δόσεις αυτού του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμοστούν με τον τρόπο δράσης του προϊόντος και τα αποτελέσματα που αναμένονται στην καλλιέργεια όπου εφαρμόζεται το προϊόν. Οι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν περαιτέρω.