Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

CRYPTOBUG-L

Cryptolaemus montrouzieri

Μονάδα συσκευασίας:Cryptolaemus montrouzieri (αρπακτικό σκαθάρι).
Μέγεθος συσκευασίας: Φιάλη 500 ml.
Περιεχόμενα: 1000 προνύμφες σε φαγόπυρο.

Στόχος

Πολλά είδη ψευδόκοκκων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των. Το CRYPTOBUG-L συνιστάται όταν αυξάνεται η προσβολή και όταν οι ψευδόκοκκοι βρίσκονται σε αποικίες.

Αναλογίες
Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Ακριβής πληροφορίες δίνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την καλλιέργεια, τις κλιματικές συνθήκες και το επίπεδο προσβολής. Για την σωστή προσέγγιση απευθυνθήται σε κάποιο τεχνικό της εταιρείας μας.

CRYPTOBUG-L

δόση

m²/μονάδα

διάστημα (ημέρες)

συχνότητα

παρατηρήσεις

προληπτικά

5

-

-

-

-

θεραπεία σε ελάχιστη προσβολή

10-20/m²

-

7-14

3x

-

θεραπεία σε μέγιστη προσβολή

20-40/m²

-

7-14

3x

εισαγωγή μόνο σε καυτά σημεία προσβολής

Εξαπόλυση

Μεταξύ του φυλλώματος (συμπεριλαμβανομένων μολυσμένων φύλλων).
Το απόγευμα.
Απελευθερώστε το μεμονωμένα επάνω στα φύλλα, σε DiBox ή χρησιμποποιείστε Mini Airbug.

Συνθήκες περιβάλλοντος
Η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 16°C.

Αποθήκευση και διαχείριση
Τα ωφέλιμα έντομα έχουν μία πολύ σύντομη προσδοκόμενη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να εισάγονται εντός της καλλιέργειας αμέσως μετά την παραλαβή. Η αποθήκευση τους για μια περίοδο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω. Η Koppert B.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ποιότητας όταν το προιόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις συνιστώμενες ή/και υπό συνθήκες εσφαλμένες.


Αποθήκευση μετά την παραλαβή
: 1 ημέρα.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10-15°C.
Στο σκοτάδι.
Οριζόντια θέση της φιάλης κατά την αποθήκευση.

Εμφάνιση

Προνύμφη:έως 13 mm μήκος, το σώμα καλύπτεται με κηρώδη νημάτια. Μοιάζουν σαν τον ψευδόκοκκο, αλλά είναι πιο εύρωστο και κινητικό.
Νύμφη: σε κρυφά σημεία και στην κάτω πλευρά των φύλλων ή στις νευρώσεις των φύλλων.

Σημείωση: Η  προνύμφη αμέσως μετά την έξοδο, δεν έχει τη κηρώδης επικάλυψη, αυτή θα αναπτυχθεί εντός λίγων ωρών.

Τρόπος δράσης
Η προνύμφη και τα σκαθάρια τρέφονται με ψευδόκοκκους στο σύνολο τους.

Ορατό αποτέλεσμα
Οι ψευδόκκοκοι τρώγονται στο σύνολο τους. Η δραστηριότητα του Cryptolaemus montrouzieri υποδεικνύεται από την παρουσία των κενών θυλάκων αυγού. Η προνύμφη μπορεί επίσης να συγχέεται με την πρώτη ματιά ως μεγάλο ψευδόκοκκο.

Σημαντικό!

Οι δόσεις αυτού του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμοστούν με τον τρόπο δράσης του προϊόντος και τα αποτελέσματα που αναμένονται στην καλλιέργεια όπου εφαρμόζεται το προϊόν. Οι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν περαιτέρω.