Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

APHIDEND

Aphidoletes aphidimyza
Μονάδα συσκευασίας:Aphidoletes aphidimyza (κηκιδόμυγα).

Συσκευασία:φιάλη 100 ml, και πακέτο 500 ml.
Περιεχόμενα: μαύρες νύμφες ανεμυγμένες με βερμικουλίτη, από τις οποίες θα εξέλθουν 2000 κηκιδόμυγες.
Επίσης διατίθετε πακέτο (500 ml) από το οποίο θα εξέλθουν 10000 κηκιδόμυγες.

Στόχος

Ένα ευρύ φάσμα από είδη αφίδων. Το APHIDEND ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν έχουμε παρουσία των αφίδων σε αποικίες.

Αναλογίες

Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Ακριβής πληροφορίες δίνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την καλλιέργεια, τις κλιματικές συνθήκες και το επίπεδο προσβολής. Για σωστή προσέγγιση, απευθυνθήτε σε κάποιο τεχνικό της εταιρείας μας.

APHIDEND

δόση

m²/μονάδα

διάστημα / (ημέρες)

συχνότητα

παρατήρηση

προληπτικά

-

-

-

-

-

θεραπεία για ελαφρά προσβολή

1/m²

1,000

7

Συνεχώς

Χρησιμοποιήστε φιάλη των 100 ml

θεραπεία για βαριά προσβολή

10/m²

100

7

Συνεχώς

Χρησιμοποιήστε φιάλη των 500 ml

Εξαπόλυση

Ανοίξτε την φιάλη εντός του θερμοκηπίου.
Τοποθετήστε την φιάλη στο έδαφος ή κρεμάστε την ανάμεσα στα φυτά (για προστασία εναντίον των μυρμηγκιών).
Μετά την εκκόλαψη, οι κηκιδόμυγες είναι ικανές να φύγουν από την φιάλη.
Κλείστε το πακέτο των 500 ml και μην διασκορπίζετε το περιεχόμενο του.
Μια φιάλη του APHIDEND μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια έκταση 3000 m², η χρήση του πακέτου των 500 ml για εισαγωγή τριών ή περισοτέρων κηκιδόμυγων ανά m².

Περιβαλλοντικές συνθήκες
Η υψηλή σχετική υγρασία δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Η θερμοκρασία της νύχτας πρέπει να είναι πάνω από 16°C για την ωοτοκία.

Αποθήκευση και διαχείριση
Τα ωφέλιμα έντομα έχουν μία πολύ σύντομη προσδοκόμενη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να εισάγονται εντός της καλλιέργειας αμέσως μετά την παραλαβή. Η αποθήκευση τους για μια περίοδο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω. Η Koppert B.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ποιότητας όταν το προϊόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις συνιστώμενες ή/και υπό συνθήκες εσφαλμένες.

Αποθήκευση μετά την παραλαβή: 1-2 ημέρες.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10-15°C.
Στο σκοτάδι.

Παρατηρήσεις
Η νύμφη χρειάζεται προστασία από την αφυδάτωση, έτσι δεν διασκορπίζεται.

Εμφάνιση
Ενήλικα:μέγεθος 2.5 mm, ευπαθή, με μακριά πόδια.
Αυγά: επιμήκης, μέγεθος 0.1x0.3 mm, λαμπερό, πορτοκαλί-κόκκινο.
Προνύμφη: μέγεθος 0.3-3 mm, πορτοκαλί, σε αποικίες αφίδων.
Νύμφη: στο έδαφος.

Τρόπος δράσης

Οι κηκιδόμυγες είναι δραστήριες την νύχτα και προσελκύονται από τις αποικίες των αφίδων από την μυρωδιά του μελιτώματος.Τα αυγά εναποτίθενται στις αποικίες των αφίδων και μοιάζουν σαν κεραμίδια. Οι προνύμφες παραλύουν τις αφίδες και απομυζούν το περιεχόμενο τους.

Ορατό αποτέλεσμα
 

Οι αφίδες που έχουν σκοτωθεί από τις προνύμφες κρέμονται στα φύλλα από τα στοματικά τους μόρια, συχνά συρρικνώνονται και γίνονται καφέ ή μαύρες και αποσυντίθενται.   

Σημαντικό!

Οι δόσεις αυτού του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμοστούν με τον τρόπο δράσης του προϊόντος και τα αποτελέσματα που αναμένονται στην καλλιέργεια όπου εφαρμόζεται το προϊόν. Οι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν περαιτέρω.