Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

DELPHIBUG

Delphastus catalinae

Μονάδα συσκευασίας: Delphastus catalinae (αρπακτικό σκαθάρι).

Συσκευασία: περιεχόμενο φιάλης: 1000 αρπακτικά σκαθάρια (ενήλικα) σε φαγόπυρο.

Ελέγχει τον αλευρώδη των θερμοκηπίων (Trialeurodes vaporariorum) και αλευρώδη του βαμβακιού (Bemisia tabaci), όλα τα στάδια, με προτίμηση τα αυγά και τις προνύμφες.

Αναλογίες

DELPHIBUG

δόση

μονάδα/m²

διάστημα (ημέρες)

συχνότητα

σχόλια

καυτά σημεία

100/m²

10

7

2x

πίεση από αλευρώδη 500/m²

Ελαφρά προσβολή

1/m²

1,000

7

2x

πίεση από αλευρώδη 20/m²

Βαριά προσβολή

2/m²

500

7

3x

πίεση από αλευρώδη 40/m²

Εξαπόλυση

•  Περιστρέψτε/ανακινήστε ελαφρώς την φιάλη πριν την χρήση.
• Τοποθετήστε το περιεχόμενο σε ένα κουτί Dibox ή επάνω σε φύλλο (καλλιέργεια ζέρμπερας).
• Τοποθετήστε το περιεχόμενο σε σωρούς.
• Απελευθερώστε τα έντομα το πρωί ή το απόγευμα.

Περιβαντολλογικές συνθήκες

Ελάχιστη θερμοκρασία 20°C, βέλτιστη θερμοκρασία 22-30°C.

Αποθήκευση και διαχείριση
Τα ωφέλιμα έντομα έχουν μία πολύ σύντομη προσδοκόμενη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να εισάγονται εντός της καλλιέργειας αμέσως μετά την παραλαβή. Η αποθήκευση τους για μια περίοδο, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και είναι δυνατή μόνο υπό συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω. Η Koppert B.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ποιότητας όταν το προϊόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις συνιστώμενες ή/και υπό συνθήκες εσφαλμένες.

• Διάρκεια ζωής:1-2 ημέρες στο σκοτάδι (διατηρήστε την φιάλη οριζόντια).

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 12-14°C.

Σχόλια

• Τα αρπακτικά σκαθάρια χρειάζονται επαρκή τροφή (αυγά αλευρώδη) προκειμένου να αναπαραχθούν.
• Τα αρπακτικά σκαθάρια μπορούν να παίζουν με τα νεκρά άτομα τραβώντας τα πόδια και το κεφάλι τους.
• Η δραστηριότητα τους μπορεί να επιβεβαιωθεί με την παρουσία κίτρινων περιττωμάτων στο κάτω μέρος του φύλλου.

Εμφάνιση

Ενήλικα: 1.5 mm μακρύ, μαύρο, τα θηλυκά έχουν καφέ κεφάλι.
Οι προνύμφες είναι γκριζωπές άσπρες.

Αποτελέσματα

Ενήλικα και προνύμφες, τρέφονται με ένα μεγάλο αριθμό αυγών και προνυμφών του αλευρώδη. Δαγκώνοντας τα ανοίγουν το σώμα τους και ρουφούν αφυδατόνοντας τα.

Ορατό αποτέλεσμα

Αν ένα αυγό, μια προνύμφη ή νύμφη του αλευρώδη έχει απορροφηθεί από ένα σκαθάρι, θα παραμείνει μόνο το εξωτερικό περίβλημα. Τα κίτρινα περιττώματα του σκαθαριού είναι επίσης μια καλή ένδειξη της δραστηριότητας του.

Σημαντικό!

Οι δόσεις αυτού του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμοστούν με τον τρόπο δράσης του προϊόντος και τα αποτελέσματα που αναμένονται στην καλλιέργεια όπου εφαρμόζεται το προϊόν. Οι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν περαιτέρω.