Τιμή: 0.00 € Κωδικός:
Solufeed Zn 14 EDTA
Chelated zinc fertiliser

Highly effective and compatible microgranular formulation of Zn EDTA

Χρήσεις
 
1. Για την πρόληψη και διόρθωση έλλειψης ψευδαργύρου στις περισσότερες γεωργικές, κηπευτικές και καλλωπιστικές καλλιέργειες.
    Συνιστάται για εφαρμογές στο έδαφος και διαφυλλικές.

2. Ο ψευδάργυρος ως μια πηγή μικροθρεπτικού για υδροπονίες, υδρολιπάνσεις και καλλιέργειες σε αδρανή υποστρώματα.

Ωφέλη
 
Το Solufeed Zn 14 EDTA είναι μια ιδιαίτερη σταθερή, κορυφαία ποιότητα, λιπάσματος χηλικού ψευδαργύρου για την ασφαλή, αποτελεσματικότητα και κατάλληλο για την πρόληψη και διόρθωση ελλείψεων ψευδαργύρου. Supplied as free-flowing, dustless and soluble microgranules.

Compatible with many crop protection materials enabling economic tank mixing for simultaneous application.

Επίσης συμβατό με υδατοδιαλυτα φωσφορικά, thereby remaining effective in hydroponics and liquid feed systems.

Excellent environmental and regulatory credentials.

For more background information about chelates, please ask for a copy of “Why chelates?” available from Solufeed.

Analysis
EC FERTILISER

A spray agglomerated microgranule formulation of zinc ethylenediaminetetraacetate (Zn EDTA) containing:
                              Διαλυτός σε νερό Zn: 14%
                              Zn χηλικός υπό EDTA: το ελάχιστο 13.3%
Practical pH stability range: 4 – 9 (in aqueous solution)

Analytical method available on request.

Χημικά/φυσικά δεδομένα
Εμφάνιση: Λευκοί μικροί κόκκοι
Solubility: ~300 g/l (στο νερό @ 20°C)

Οδηγίες χρήσεως
Εφαρμογή στο έδαφος

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον σύμβουλο της Solufeed Ltd για περισσότερες πληροφορίες.

Διαφυλλικές εφαρμογές

Το Solufeed Zn 14 EDTA πρέπει να dissolved in a convenient volume of water to suit the spraying machine being used and the target crop leaf area. The following points should be observed:

1. The sprayer should be fitted with nozzles that produce a fine mist.

2. Only sufficient spray solution should be applied to coat the leaves and stems with a film of moisture with little or no "run off".

3. Spraying should be carried out on a calm day BUT NOT DURING STRONG SUNSHINE OR HIGH TEMPERATURES. The best time is late afternoon or evening.

4. If rain is imminent, spraying should be postponed. If rain falls within 4 hours of spraying, the crop should be re-sprayed 3 or 4 days later.

NB Fruit Crops Do not exceed a solution of 0.1% (1g/l) for any one or combination of Solufeed chelates. Some fruit varieties and cultivars can exhibit unpredictable sensitivity to EDTA chelates. Where local experience of successful use is not available, we strongly recommend small-scale test applications before wide spread use.

Application rates, general

Solufeed Zn 14 EDTA may be applied in one application of 1.0 kilogram per hectare but optimum results can be expected if repeat applications are used. In general, foliar applications should be started early in the season as soon as there is sufficient leaf area to absorb the spray.

Application rates, specific

Καλλιέργεια Δόσεις (kg/στρέμμα) Timing
Χειμερινά σιτηρά
50g - 100g Apply when Spring re-growth commences. For severe deficiency, an additional full rate application soon after tillering (ZCK 23).
Ανοιξιάτικα σιτηρά 50g - 100g Apply as soon as there is sufficient leaf area to absorb the spray.
Αραβόσιτος 50g - 100g Apply as soon as there is sufficient leaf area to absorb the spray.
Οπωροφόρα και μαλακά φρούτα 50g Begin application in early Spring and repeat as necessary throughout the season.
Κτηνοτροφικά φυτά 25g - 50g Apply in early Spring, the treatment should be repeated annually.

Water Volume

The amount of Solufeed Zn 14 EDTA to be applied should be mixed with a volume of water appropriate to the crop leaf area of the type of spraying machine being used. Typically:

Arable crops: 200 - 600 litres per hectare
Fruit crops: 500 - 1000 litres per hectare

NB: Do not exceed a solution concentration of 0.1% (100 grams per 100 litres of water).

Wetting Agent

Unless Solufeed Zn 14 EDTA is to be applied with a pesticide containing sufficient wetter, then a standard, agricultural non-ionic wetting agent should be used as recommended by the manufacturer.

Small Scale Use

Knapsack sprayer - Prepare a 0.05 -0.1% (0.5 - 1.0 gram per litre) solution and apply so as to coat the leaves and stems with a thin film of moisture with little or no run-off.

Hydroponics/fertigation
1ppm (15.63 µmol/L) zinc can be achieved by adding 7.1 grams of Solufeed Zn 14 EDTA per 1000L of solution.

General information

Solufeed Zn 14 EDTA gives best results when crops have adequate supplies of water and major nutrients and are not under stress for any other reason. Conditions that are responsible for one particular deficiency can also induce deficiencies of other micronutrients. Always ensure that deficiencies are confirmed before treatment is carried out.

Ανάμειξη με νερό

Simply add the powder to water while it is being agitated, do not pre-mix. Continue agitation for a short while to ensure complete dissolution.

Συμβατότητα

Solufeed Zn 14 EDTA is compatible with all other Solufeed chelates and many crop care chemicals. They are also fully compatible with solutions containing soluble phosphates such as liquid feeds and foliar fertilisers.

Technical service
Please contact Solufeed at the address below for assistance.

Precautions
Statutory Caution: To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rate.
No health hazard is involved when Solufeed Zn 14 EDTA is used as directed
No special precautions are necessary for transport by air, sea, rail or road.

Storage

Solufeed Zn 14 EDTA will store for a minimum of two years under the correct conditions. For user convenience, it is recommended that the product is stored in a dry place. Re-seal partly used packs tightly.