Τιμή: 0.00 € Κωδικός:

Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra

Λίπασμα σιδήρου σε χηλική μορφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας σίδηρος Fe EDDHA σε μικροκόκκους συσσωματωμένους με τη μέθοδο του ψεκασμού.

Χρήσεις

Για την πρόληψη και τη διόρθωση ελλείψεων σιδήρου στις περισσότερες καλλιέργειες κηπευτικών, ανθοκομικών και αροτραίες καλλιέργειες σε εδάφη με ιδιαίτερα υψηλά pH. Συστήνεται η χρήση απευθείας στο έδαφος ή μέσω συστημάτων άρδευσης. Ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική πηγή σιδήρου σε συστήματα υδροπονίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλή πρόσληψη σιδήρου λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών ή λόγων που σχετίζονται με τη φυσιολογία.

Πλεονεκτήματα

Ø  Το Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra είναι υψηλής ποιότητας λίπασμα σιδήρου σε χηλική μορφή με περιεκτικότητα 3.8% Fe EDDHA χηλικό υπό το ισομερές όρθο-όρθο.

 

Ø  Πιο σταθερός από τον σίδηρο  FeEDTA, FeDTPA και χαμηλότερων βαθμίδων FeEDDHA σε πιο υψηλά pH εδάφους και σε εδάφη με υψηλές περιεκτικότητες σε ανθρακικό ασβέστιο.

 

Ø  Σε μορφή που απουσιάζει η σκόνη, άμεσα διαλυτούς ελεύθερης ροής μικρόκοκκους.

 

Ø  Συνδυάζεται με υδατοδιαλυτά φωσφορικά, οπότε και παραμένει ενεργός σε συστήματα υδροπονίας.

Ανάλυση

Σίδηρος Fe EDDHA (ferric ethylenediamine bis-(2-hydroxyphenyl acetate)) σε μορφή μικροκόκκων συσσωματωμένων με τη μέθοδο του ψεκασμού που περιέχει:

Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe): 6.0%

Σίδηρος Fe χηλικός υπό o-o EDDHA 3.8%

Σταθερός σε εύρος pH: 4 – 9 (σε διάλυμα νερού)

Χημικές/Φυσικές πληροφορίες

Εμφάνιση: Σκούροι  κόκκινοι/μαύροι μικρόκοκκοι συσσωματωμένοι με τη μέθοδο του ψεκασμού

Διαλυτότητα:   ~120 g/l (σε νερό περίπου 20°C)

Οδηγίες Χρήσης/Εφαρμογή στο έδαφος

Καλλιέργεια

Δόσεις εφαρμογής (kg/ha)

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

250 - 550 γρ /στρέμμα

Εσπεριδοειδή      Νεαρά δέντρα

500 - 750 γρ / 100 m²

Ενήλικα δέντρα

200 - 500 γρ / δέντρο

Δόσεις συντήρησης

100 - 150 γρ / δέντρο

Οπωροφόρα δέντρα

Εφαρμόστε 25 - 125 γρ ανά δέντρο

Μαλακά φρούτα

Εφαρμόστε 750 - 1500 γρ  σε σειρά 100 m

Καλλωπιστικοί θάμνοι

Εφαρμόστε 20 - 50 γρ / θάμνο.

Κηπευτικά

Εφαρμόστε από 150 γρ - 250 γρ αναλόγως με το στάδιο ανάπτυξης

Καλλωπιστικά φυτά

Εφαρμόστε  6 γρ σε 10 m²

Δόσεις εφαρμογής

Αυτές οι δόσεις είναι απλά οι υψηλότερες και χαμηλότερες ενδεικνυόμενες. Οι πραγματικές δόσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το μέγεθος της καλλιέργειας και το επίπεδο της έλλειψης ή και τα δυο. Ο καλύτερος τρόπος για να προσθέσετε σίδηρο Solufeed Fe6  Extra  στο έδαφος είναι να τον διαλύσετε σε μια ποσότητα νερού (π.χ. 10g ανά λίτρο) και κατόπιν εφαρμόστε με ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Αν το έδαφος είναι  πολύ πατημένο, τότε πρέπει να το σπάσουμε μηχανικά πριν την εφαρμογή.

Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να ενσωματώνονται στα επάνω εκατοστά του εδάφους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την εφαρμογή.  Αυτό μπορεί να γίνει είτε με σβάρνισμα είτε  με σκάλισμα ενσωμάτωσης ή με άρδευση. Για καλλιέργειες με βαθιά ρίζα, όπως δέντρα και θάμνους, το διάλυμα του  Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra μπορεί να εφαρμοστεί στη ριζόσφαιρα με τη χρήση ενός εγχυτή πίεσης. Το  Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μέσω των συστημάτων άρδευσης με την προσθήκη 100g ανά στρέμμα  σε 1000 λίτρα νερού. Η συχνότητα εφαρμογής θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της έλλειψης.

Χρόνος εφαρμογής

Γενικά, ο χρόνος εφαρμογής πρέπει να καθιστά σίγουρο ότι το προϊόν θα βρίσκεται στη ριζόσφαιρα στη σωστή χρονική στιγμή, όπως είναι για τις ετήσιες  καλλιέργειες  η έναρξη της ανάπτυξης, εφαρμόστε αμέσως πριν τη σπορά/φύτευση ή όταν τα συμπτώματα της έλλειψης σιδήρου αρχίσουν να εμφανίζονται.

Υδροπονία/Υδρολίπανση

Συγκέντρωση σιδήρου 1ppm (17.86.0mmol/l) επιτυγχάνεται με την προσθήκη 17 γραμμαρίων Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra σε 1000 λίτρα διαλύματος.

Γενικές πληροφορίες

Το Solufeed Fe 6.0 EDDHA Extra δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν οι καλλιέργειες έχουν επαρκείς ποσότητες νερού και των κύριων θρεπτικών και δεν βρίσκονται σε κατάσταση στρές. Οι συνθήκες οι οποίες είναι υπεύθυνες για μια συγκεκριμένη έλλειψη μπορεί να προκαλέσουν ελλείψεις και σε άλλα μικροστοιχεία.

Περισσότερες πληροφορίες:uk.solufeed.com/media/12070/fe-6-0-eddha-extratds.pdf