Λυριόμυζες

Leaf miners

Εισαγωγή
Υπάρχουν 4 είδη λυριόμυζας τα οποία είναι κοινοί εχθροί: Η λυριόμυζα της τομάτας Liriomyza bryoniae, η αμερικάνικη λυριόμυζα Liriomyza trifolli, η λυριόμυζα του μπιζελιού Liriomyza huidobrensis και η λυριόμυζα Liriomyza stigata. Κάτω από φυσικές συνθήκες, οι προνύμφες αυτών των ειδών παρασιτίζονται καλά από αρκετούς φυσικούς εχθρούς. Τα προβλήματα από την λυριόμυζα έχουν αυξηθεί εξαιτίας της χρήσης των ευρέως φάσματος εντομοκτόνων, οι φυσικοί εχθροί σκοτώνονται και η λυριόμυζα ανέπτυξε ανθεκτικότητα σ’αυτά τα εντομοκτόνα.
 
Βιολογία
Η λυριόμυζα περνάει από 6 στάδια ανάπτυξης,ονομαζόμενα: αυγό,τρία προνυμφικά στάδια,ένα νυμφικό και το τέλειο. Το τέλειο της λυριόμυζας είναι μικρή,κίτρινη και μαύρη μύγα. Οι προνύμφες σχηματίζουν στοές στα φύλλα των φυτών. Η νύμφωση γίνεται στο έδαφος.
 
Συμπτώματα ζημιάς

  •  Η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες και τα τέλεια θηλυκά. Καθώς οι προνύμφες διατρέφονται,κάνουν στοές μέσα στα φύλλα. Η ποσότητα του πράσινου μειώνεται και τα φύλλα ξεραίνονται.
  • Τα θηλυκά κάνουν διατροφικές κηλίδες στο φύλλο και γεννούν τα    αυγά τους σ’έναν αριθμό από αυτές.  Έμμεση ζημιά παρουσιάζεται όταν οι μύκητες ή βακτήρια εισέρχονται στις διατροφικές κηλίδες.