ΣΚΙΑΡΙΔΕΣ

Sciarid flies

Sciarid flies


Εισαγωγή
Οι σκιαρίδες είναι ένας δύσκολος εχθρός, ιδιαίτερα σε νεαρό φυτικό υλικό. Προκαλούν ζημιά στα φυτώρια,στα ριζώματα και μοσχεύματα πολλών φυτών.  Σε καλλιέργεια μανιταριών they can be very annoying as well and cause both direct and indirect damage.Τις βρίσκουμε συχνά σε υγρό και οργανικό περιβάλλον.

Βιολογία
Ο βιολογικός κύκλος των σκιαρίδων έχει επτά στάδια:αυγό,τέσσερα προνυμφικά στάδια,ένα νυμφικό και ένα στάδιο του τελείου. Τα τέλεια εντοπίζονται όταν παρουσιάζονται σε μεγάλους αριθμούς. Τα αυγά εναποτίθενται στο έδαφος. Οι προνύμφες γενικά τρώνε σάπιο φυτικό υλικό,άλγη,μύκητες που παρουσιάζονται μέσα ή πάνω στο έδαφος. Η νύμφωση γίνετε στο έδαφος.

Συμπτώματα ζημιάς
Direct damage can occur to young and/or weak plants in a moist, organic environment, when larvae chew the plants roots. This reduces the uptake of water and nutrients, causing the plants to die. Strong plants are only affected at very high levels of infestation.
Indirect damage is caused when larvae transmit mites, nematodes, viruses and fungal spores. Adult sciarid flies can also transmit various fungal spores. The spots where larvae have chewed the plant are also potential spots where fungi can take hold. The damage can be lethal to the plant.