ΑΦΙΔΕΣ

Αφίδες

Aphids

Εισαγωγή
Οι αφίδες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στον τομέα των κηπευτικών. Με την πολύ μεγάλη αναπαραγωγική τους ικανότητα οι αφίδες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε διάφορες καλλιέργειες. Η ανθεκτικότητα των αφίδων στα εντομοκτόνα ολοένα και αυξάνεται. Οι πιο σπουδαίες αφίδες που παρουσιάζονται στα θερμοκήπια είναι:η πράσινη αφίδα του ροδάκινου Myzus persicae (var. nicotianae), η αφίδα του βαμβακιού Aphis gossypii,η αφίδα της πατάτας Macrosiphum euophorbiae και η αφίδα της πατάτας των θερμοκηπίων Aulacorthum solani.


Βιολογία
Στα θερμοκήπια οι πληθυσμοί των αφίδων αποτελούνται από ζωοτόκα θηλυκά.Οι νεαρές αφίδες γεννιούνται και αμέσως αρχίζουν να τρέφονται από τον χυμό των φυτών. Αναπτύσσονται γρήγορα και εκδύωνται 4 φορές πριν ενηλικιωθούν.

Οι άσπρες χαρακτηριστικές εκδύσεις προδίουν την παρουσία των αφίδων. Σε μεγάλους πληθυσμούς αναπτύσσονται φτερωτές αφίδες και αυτό έχει σαν επακόλουθο να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα σ’όλο το θερμοκήπιο.

Ζημιά και συμπτώματα
Νύμφες και ενήλικα τρέφονται με τον χυμό των φυτών. Αυτό σταματά την ανάπτυξη, προκαλεί κατσάρωμα των φύλλων. Μερικές φορές εμφανίζονται κίτρινες κηλίδες. Οι αφίδες εκκρίνουν μελιτώματα. Τα μελιτώματα αναπτύσσουν καπνιά, λερώνοντας την καλλιέργεια. Μειώνεται η φωτοσύνθεση, και κατά συνέπεια η ανάπτυξη και η παραγωγή. Τοξικές ουσίες μπορούν να προσβάλουν το φυτό, προκαλώντας ισχυρές αλλεργικές αντιδράσεις στο φυτό. Μπορεί επίσης να προσβληθούν τα φυτά από φυτοπαθογόνους μύκητες, ιδιαίτερα και ιούς.