ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Τετράνυχοι

Spider mites

Εισαγωγή
Ο τετράνυχος είναι ένας εχθρός που προσβάλλει πολλές καλλιέργειες.  Η μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα που έχει,του επιτρέπει να προκαλεί ανυπολόγιστη ζημιά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε πολλές καλλιέργειες υπό κάλυψη,ο τετράνυχος των θερμοκηπίων Tetranychus urticae είναι πιο σπουδαίος εχθρός. Στις έξω καλλιέργειες και άλλα είδη τετρανύχων μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.
 
Βιολογία
Ο βιολογικός κύκλος του τετρανύχου αποτελείται από πέντε στάδια ονομαζόμενα: αυγό,προνύμφη,πρώτο νυμφικό στάδιο (πρωτονύμφη),δεύτερο νυμφικό στάδιο (δευτερονύμφη),και τέλειο. Όλα τα στάδια μπορούν να παρατηρηθούν στην καλλιέργεια.
 
Συμπτώματα ζημιάς

  • Οι προνύμφες, νύμφες και ενήλικα τρέφονται στην κάτω πλευρά των φύλλων και προκαλούν κίτρινες κηλίδες, αργότερα κίτρινα φύλλα. Αυτό οδηγεί στην μείωση της ανάπτυξης και της παραγωγής του φυτού. Τέλος η καλλιέργεια μπορεί να καταστραφεί από αυτή την προσβολή.
  • Ένα από τα χαρακτηριστικά του τετρανύχου είναι ο ιστός αράχνης,ο οποίος παράγεται από τις νύμφες και τα τέλεια. Αν υπάρχει μεγάλος αριθμός τετρανύχων,το φυτό μπορεί να καλυφθεί πλήρως από ιστούς αράχνης.