ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ

Αλευρώδεις

Whiteflies

Εισαγωγή
Ο αλευρώδης των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum και ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci είναι οι πιο σπουδαίοι εχθροί των καλλιεργειών πολλών λαχανικών και καλλωπιστικών. Εξ’αιτίας της μεγάλης ανθεκτικότητας στα περισσότερα εντομοκτόνα ο αλευρώδης του καπνού είναι μια μεγάλη απειλή πολλών καλλιεργειών.

Βιολογία
Ο αλευρώδης περνάει από έξι στάδια στη ζωή του: αυγό,πρώτο,δεύτερο,τρίτο και τέταρτο προνυμφικό στάδιο (το οποίο αναπτύσσεται σε νύμφη) και το τέλειο έντομο. Τα τέλεια μπορούν να βρεθούν στις κορυφές των φυτών,στην κάτω επιφάνεια των νεαρών φύλλων όπου γεννούν τα αυγά τους. Αν κουνήσουμε τα προσβεβλημένα φυτά,τα τέλεια θα πετάξουν και θα επιστρέψουν λίγο αργότερα στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Οι προνύμφες βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια των νεαρών φύλλων και οι νύμφες στα πιο παλιά φύλλα. Οι προνύμφες του αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci μπορούν να βρεθούν και στα νεαρά και στα παλιά φύλλα.

Συμτώματα

  • Τόσο οι ενήλικοι αλευρώδεις όσο και οι προνύμφες βγάζουν τροφή από το φυτό. Αυτό επηρεάζει τις φυσιολογικές διαδικασίες των φυτών και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ανάπτυξης. 
  • Ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες προνύμφες εκκρίνουν μελιτώματα καθώς τρέφονται, επάνω στα οποία αναπτύσσεται καπνιά. Επίσης οι προνύμφες παράγουν μεγάλες ποσότητες κεριού επάνω και γύρω από τη ραχιαία τους επιφάνεια.
  • Μπορούν επίσης να μεταδώσουν και ιούς.